Uncategorised

471 नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान

जालना/भगवान धनगे,दि.12

जिल्हा परिषद अंतर्गत जलजीवन मिशन अंतर्गत सन 2021-2022 या वर्षाच्‍या कृती आराखडा एकुण 613 गावे, वाड्यांचा समावेश असून त्यापैकी आतपर्यंत टप्याटप्याने 471 नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून. या योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत रुपये 27866 .192 लक्ष एवढी आहे.

 जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन समिती जालना यांनी दि. 9 मे 2022 रोजी 169 योजनेस मान्यता दिलेली आहे. अशी माहिती कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा तथा सदस्य सचिव जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

BHAGWAN DHANAGE

"Live न्युज महाराष्ट्र" च्या बातमी किंवा जाहिरातीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही. प्रकाशित झालेल्या मजकुराची जबाबदारी त्या-त्या प्रतिनिधीची राहील .तसेच कोणताही न्यायालयीन वाद-विवाद उद्भवल्यास याचा खटला फक्त जालना जिल्हा न्यायालय कक्षेच्या अंतर्गतच चालविला जाईल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!